Pagrindinė Trečiojo amžiaus universiteto savanorio veikla — įvairių krypčių teorinių ir praktinių užsiėmimų pravedimas senjorams, pažintinių, kultūrinių renginių, ekskursijų organizavimas, projektų rengimas ir pan. Gargždų atviro jaunimo centre bus užtikrinamas saugus jaunimo laisvalaikio praleidimas; įgyvendinamos bendros veiklos, kurias pasiūlys pats jaunimas; keliami jaunimo bendravimo ir savivertės įgūdžiai; skatinimas gebėjimas konstruktyviai kurti ateitį; požiūris į sveiką gyvenseną ir fizinį pasirengimą, konsultuojama jaunimo įsidarbinimo klausimais. Laivų regata — netradicinis renginys ir puiki galimybė atitrūkti nuo kasdienybės.

Centre veikia 4 skyriai: Jaunimo, Suaugusiųjų, Neformaliojo vaikų ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo.

Remiantis m. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės atlikto Jaunimo situacijos Gargžduose tyrimo duomenimis, išskirtos šios pagrindinės probleminės sritys: jaunimo fizinė ir psichologinė būklė, alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimas, silpnas jaunuolių pilietinis aktyvumas, ribotos jaunimo laisvalaikio praleidimo galimybės, mažas jaunimo įsidarbinimas pagal specialybę ir kt. Nustatytos problemos paskatino Klaipėdos rajono savivaldybę inicijuoti projektą, kurio tikslas — prisidėti prie jaunimo gerovės, vykdant atviro darbo su jaunimu plėtrą Gargždų mieste. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, planuojama įsteigti pirmąjį atvirą jaunimo centrą Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Jaunimo ir Suaugusiųjų skyriuose teikiamos bendrojo ugdymo paslaugos vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, įgyvendinamos produktyvaus ir ikiprofesinio mokymo programos. Vasaros sezono metu poilsį ir laisvalaikį prie vandens telkinio renkasi miesto ir rajono žmonės, sezono metu čia vyksta tradiciniai rajono renginiai, varžybos. Mieste lankomų objektų pasiūla yra nepakankama, o tiek gyventojai, tiek miesto svečiai pasigenda saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo būdų.

#LaisveErdveVeikti Laisvalaikio sportas

Sociokultūrinės paslaugos savanoriams ir socialiai jautriems bei mažiau galimybių turintiems jaunuoliams: Skatiname jaunuolių motyvaciją mokslo srityje. Padedame jaunuoliams ruošti namų darbus, ruoštis brandos egzaminams, mokome efektyvesnio savarankiško mokymosi.

Projekto uždaviniai: Suburti ir vykdyti berniukų grupių veiklą, pritaikant darbui su jais Mios Hamstrom darbo su merginų grupėmis metodiką. Organizuoti laisvalaikio užimtumą Anykščių rajono nepilnamečiams. Organizuoti pilietiškumo skatinimo akcijas.

Padedame jaunuoliams suprasti išsilavinimo vertę, aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją. Ugdome jaunuolių bei savanorių saviraišką, kūrybiškumą bei socialinį aktyvumą. Regatai rekalingi bent du laivai kuo daugiau, tuo smagesnė pramoga.

saugus laisvalaikio praleidimas

Viename laive telpa iki 8 asmenų, čia galima gamintis maistą, likti nakvoti ir, žinoma, plaukti! Tokios savybės, plaukiantiems baidarėmis, pateikia ne vieną sudėtingą sąlygą, kurios ir padeda pasijausti ekstremaliai.

Visa tai suteikia žavesio ir leidžia pasijusti tikroje laukinėje gamtoje, kurioje nėra kada snausti.

saugus laisvalaikio praleidimas

Taigi, plaukimas baidarėmis Siesartie upe — geriausias pasirinkimas, ištroškusiems ekstremalių pojūčių ir aktyvaus laisvalaikio, kuris padeda išsilaisvinti iš kasdienybės ir pabėgti nuo rutinos. Įsidėmėkite, kad nuovažiuodamas važiuojamąja kelio dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale — raudonas šviesos žibintas.

Nevažiuokite dviračiu šaligatviais, gerbkite pėsčiuosius; artėdami prie pėsčiųjų perėjos, sumažinkite greitį.

Renginiai organizacijoms Siūlome pramoginius ir profesionalius plaukimus Lietuvoje ir už jos ribų bei renginių organizavimo paslaugas. Mes suorganizuosime visą jūsų renginį.

Važiuokite dviračių takais; dviračių taku važiuokite kuo arčiau tako dešiniojo krašto. Važiuodami grupėje, važiuokite vienas paskui kitą.

saugus laisvalaikio praleidimas