Visą konferencijos programą rasite čia. Vyriausiasis treneris — K. Išmani teniso turnyrų platforma, jungianti virš 3. The song was released as a digital download on 14 January New and up to date training curricula need to be developed, to respond to the needs of care service beneficiaries and properly take advantage of new opportunities offered by technologies. Po šešių dienų kovų, m.

Pagrindinis mokymų tikslas — skatinti aktyvią, apmąstytą ir į klientą orientuotą gynybos kultūrą, ypač akcentuojant laikino sulaikymo situacijas. Taip siekiama prisidėti ir prie Europos Sąjungos standartų įtariamųjų procesinių teisių srityje praktinio įgyvendinimo. Išskirtinis šių mokymų bruožas yra tai, kad jie nukreipti ne į teisės normų ir teismų praktikos analizę, bet į komunikacinių įgūdžių, būtinų siekiant veiksmingai teikti teisinę pagalbą pradinėje ikiteisminio tyrimo stadijoje, ugdymą.

Mokymų dalyviai skatinami apsvarstyti, kaip suvokia savo profesinį vaidmenį ir kur brėžia ribas, kokiais būdais užmezga pirmąjį kontaktą su klientu, kaip reaguoja pastebėję netinkamas taktikas kliento apklausos metu, ir pan. Interaktyvių, realiomis praktinėmis situacijomis paremtų užduočių pagalba siekiama lavinti bendravimo ir pozityvios konfrontacijos įgūdžius, paskatinti ieškoti kūrybingų sprendimų susidūrus su netikėtomis situacijomis.

Mokymų koncepcija ir turinys buvo parengti bendradarbiaujant teisės, teisės psichologijos, edukologijos ir teisinio vertimo sričių specialistams. Didžiausią indėlį rengiant šios mokymų programos turinį įnešė Mastrichto universiteto ekspertai, atskiras dalis parengė Barselonoje veikianti žmogaus teisių gynimo organizacijos IRÍDIA ir Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu asociacijos specialistės.

Mokymų medžiagą Lietuvos kontekstui pritaikė Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininkė dr. Erika Leonaitė. Kaip didžiausius šių mokymų privalumus dalyviai įvardino visų mokymų dalyvių įtraukimą, praktinių situacijų analizę ir dalyvaujant profesionaliems aktoriams vykdytas apklausų inscenizacijas.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę mokymų programą ir galimas adaptuotas jos versijas pristatyti susitikimų su Lietuvos advokatūros ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos vadovybe.

Tikimės, kad ateityje tokio pobūdžio mokymai galės būti organizuojami platesniu mastu, kaip tai jau yra daroma Airijoje, Škotijoje ir Belgijoje. Esame pasirengę bendradarbiauti ir pasidalinti įgyta patirtimi su institucijomis ir organizacijomis, kurias sudomintų tokių mokymų organizavimas. Taip pat dėkojame visiems partneriams, lektoriams ir dalyviams, kurie buvo kartu šioje kelionėje!

T. Baranauskas. Karaliai ir „pusantro kilogramo argumentų“

Palaikome JT rezoliuciją dėl Baltarusijos valdžios atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus Kartu su 65 Baltarusijos ir tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis palaikome vakar Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos priimtą rezoliuciją, kuri įpareigoja vyriausiąjį komisarą sukurti naują, tvirtą mandatą, skirtą žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje stebėsenai, analizei ir įrodymų rinkimui.

Šia rezoliucija Taryba parodė, jog yra pasiryžusi reikalauti Baltarusijos valdžios atsakomybės už sisteminius žmogaus teisių pažeidimus. Pilną kreipimąsi rasite čia.

Nobelio taikos premijos laureatui Andrejui Sacharovui skirta paroda Vilniuje — A. Sacharovo atminimui skirta paroda. Organizatorių nuotr. Ketvirtadienį Vilniaus rotušėje atidaryta žmogaus teisių aktyvistui, talentingam fizikui ir Nobelio taikos premijos laureatui Andrejui Sacharovui skirta paroda.

Jūsų parama ženkliai prisidėtų prie mūsų darbų, kuriais siekiame, kad visi gyventumėme visuomenėje, kurioje gerbiamas pamatinis žmonių orumas, laisvė nuo nepagrįstų suvaržymų ir american girl tikslas: dating turkijos vaikinas lygybė prieš įstatymą. Iš arčiau su mūsų darbais ir tuo, ką nuveikėme per praėjusius metus, galite susipažinti peržvelgę metų veiklos ataskaitą.

Kaip tai padaryti?

Prisijunkite prie Elektroninio deklaravimo sistemos. Atsidariusioje formoje nuotr. Paštu: Užpildykite ją sekdami viršuje pateiktas instrukcijas. Užpildytą formą galite išsiųsti paštu žemiau nurodytu adresu.

pažintys taksofono korteles

Nors Lietuvoje įsitvirtino demokratija, teisės ir įstatymų viršenybė bei esama laimėjimų žmogaus teisių srityje, vis dar išlieka nemažai iššūkių ir neatliktų namų darbų, ypač — ginant ir puoselėjant kiekvieno žmogaus pamatines teises ir laisves. Seimo vaidmuo sprendžiant šias problemas yra didžiulis — tiek įstatymų american girl tikslas: dating turkijos vaikinas, tiek parlamentinėje kontrolėje.

Vis dar neleistinai daug Lietuvoje yra įvairiausių smurto apraiškų ir diskriminacijos įvairiais pagrindais — tiek de jure, tiek de facto. Pilietinė visuomenė džiaugiasi, kad šiame Seime yra žymiai daugiau supratimo ir politinės valios žmogaus teises grąžinti į viešosios politikos centrą iš paribių, kur, deja, jos buvo american girl tikslas: dating turkijos vaikinas atsidūrusios. Dainius Pūras patikino Seimo pirmininkę, kad šio Seimo ir jo vadovybės ryžtas imtis būtinų ir per ilgai atidėliotų sprendimų žmogaus teisių srityje turi didelę paramą nevyriausybinių organizacijų tarpe ir Lietuvos visuomenėje.

Visuotinių žmogaus teisių principai turi būti pilnai įgyvendinti — ir įstatymų, ir kasdienio visuomenės gyvenimo bei bendravimo tarp piliečių ir valdžios institucijų lygyje. Dar ir todėl, kad į gerovės valstybę, sveiką visuomenę ir gerą kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę yra tik vienas kelias — įtvirtinant pagarbą kiekvieno žmogaus teisėms ir orumui.

Tenka apgailestauti, kad ne tik kai kuriose kaimyninėse valstybėse, bet ir pačioje Lietuvoje yra nemažai jėgų, kurios american girl tikslas: dating turkijos vaikinas suklaidinti Lietuvos žmones, esą visuotinių žmogaus teisių principais grįstuose JT, ES ir ET dokumentuose yra grėsmių visuomenei, šeimai, vaikams.

ŽTSI nuolat vykdo, informuodamas visuomenę ir valdžios institucijas, žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje. Dabar ŽTSI pradeda rengti naują apžvalgą. ŽTSI tikisi, kad Lietuvai pavyks tapti JT Žmogaus teisių Tarybos nare metų kadencijai ir kad šioje svarbioje Taryboje Lietuva kartu su kitomis ES narėmis valstybėmis imsis lyderystės apginant ŽT visame pasaulyje ir puoselėjant geriausia, ką žmonija yra pasiekusi — pagarbą kiekvieno žmogaus teisėms, neišskiriant nei vienos grupės.

Svarbi pokalbio dalis buvo skirta žmogaus teisėms sveikatos apsaugos srityje.

Greitas pasimatymas virš 30 Vilnius Lietuva

Vienas iš ŽTSI prioritetų yra teisė į sveikatą, ir ypač teisė į psichikos sveikatą, o šioje srityje Lietuvai gyvybiškai būtinas yra sisteminio lygmens proveržis.

Jau vien tai, kad Lietuvoje iki šiol žmonių su psichosocialine ir intelekto negalia gyvena izoliuoti nuo visuomenės uždarose nuolatinės globos įstaigose, yra įrodymas, kad šioje srityje esminės reformos nevyksta. Todėl skubiai turime imtis namų darbų, modernizuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemos tinklą.

Šiame Seime dauguma politinių jėgų atstovauja toms pačioms vertybėms, kokioms atstovauja ne tik ŽTSI, ne tik Žmogaus teisių organizacijų koalicija ŽTOKbet ir nuolat gausėjantis besikeičiančios Lietuvos visuomenės narių skaičius.

pavadinimas ir gėda internete pažintys

Todėl turime gerą progą susitelkę pasiekti, kad Lietuvoje būtų apginti ir stiprinami pagalbos kiekvieno žmogaus teisėms principai ir kad Lietuva lygiuotųsi į tas valstybes, kurios pasiekė aukštą gerovės lygį todėl, kad kasdien rūpinasi kiekvieno žmogaus teisėmis. Susitarta tęsti bendradarbiavimą svarbiausiais Lietuvai žmogaus teisių apsaugos ir stiprinimo klausimais. Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga Kviečiame skaityti Europos žmogaus teisių fondo, kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lietuvos žmogaus teisių centru ir Lietuvos policijos mokykla atlikto tyrimo ataskaitą.

Tyrimas atskleidė, kad nors Lietuvoje fiksuojamas santykinai nedidelis neapykantos nusikaltimų skaičius, tačiau reali situacija yra kur kas niūresnė, nes dalis nukentėjusiųjų pagalbos vis dar nesikreipia, o ir teisėsaugos atstovai, reaguodami į įvykius, dažnai neidentifikuoja neapykantos nusikaltimo motyvo. Nepaisant išsamaus teisinio reguliavimo, neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų registruojama nedaug, nors tyrimai rodo, kad tokie incidentai tarp pažeidžiamų bendruomenių išlieka opi problema.

Remiantis oficialia neapykantos nusikaltimų statistika, matyti, kad metais buvo užregistruotos nusikalstamos veikos pagal BK str. Be to, oficiali statistika, kiek american girl tikslas: dating turkijos vaikinas buvo dėl neapykantos kurstymo ar dėl neapykantos pažintys patarimai online, padarytų turint neapykantos motyvą, nėra viešai prieinama.

Per beveik dešimties metų laikotarpį buvo užregistruoti neapykantos kurstymo atvejai, tačiau tik 88 iš jų pasiekė teismą.

 • Erasmus+ finansuojami projektai | Panevėžio JDCC Panevėžio JDCC
 • Ventura greitis pažintys
 • Nebandykite pritraukti dėmesio tokio tipo kalbomis.
 • Вы временно заблокированы
 • Lytis Gay Gay Xxx, Page 8 | bbw nemokamai tube - free riebalų porno & bbw sex videos

Neapykantos nusikaltimai pasižymi ypatingu latentiškumu, todėl registruotos nusikalstamos veikos atspindi tik nedidelę dalį realiai įvykstančių tokio tipo nusikaltimų. Nors daugiau nei 10 kartų sumažėjęs registruotų nusikalstamų veikų skaičius galėtų rodyti teigiamą pažangą, kovojant su neapykantos nusikaltimais, tačiau tiek nacionalinės, tiek tarptautinės organizacijos įspėja, jog statistika neatspindi tikrosios situacijos.

Statistiką taip pat iškreipia netinkamas neapykantos nusikaltimų kaip viešosios tvarkos pažeidimo kvalifikavimas BK str.

pažintys balta mergina kaip juodukas

Be to, iki šiol nėra skelbiamas pranešimų apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą skaičius, todėl yra sudėtinga nustatyti tikrąjį nusikaltimų mastą. Būtent todėl vykdant projektą MesVisi buvo atliktas tyrimas, kurio iniciatoriai siekė išsiaiškinti tikrąją neapykantos nusikaltimų ir kalbos situaciją Lietuvoje, kuri atspindėtų visų pagrindinių suinteresuotų grupių pozicijas: aukų, policijos ir valdžios institucijų.

Be to siekta: — identifikuoti pagrindines kliūtis, trukdančias teisėsaugos pareigūnams efektyviai reaguoti į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, — nustatyti pagrindines priežastis, dėl kurių nuo neapykantos nusikaltimų nukentėję asmenys, neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių nariai nepraneša apie minėtus nusikaltimus, — išsiaiškinti visuomenės informuotumą apie tiriamą problemą.

Atlikę tyrimą, autoriai priėjo tokias išvadas: Netinkamas nusikaltimų kvalifikavimas. Neapykantos nusikaltimai Lietuvos teisinėje bazėje yra išskiriami kaip savarankiškos nusikalstamos veikos, motyvas išskiriamas kaip sunkinanti aplinkybė arba kaip nusikalstamos veikos kvalifikuojantis požymis.

Vis dėlto, dažnai neapykantos nusikaltimai kvalifikuojami kaip savarankiškos veikos pagal BK str. Neapykantos kurstymas kartu su BK str.

Serenai Williams prireikė trijų valandų įveikti 72-ajai pasaulio raketei

Viešosios tvarkos pažeidimaso tam tikrais atvejais — tik kaip viešosios tvarkos pažeidimas, nepaisant to, kad nusikaltimas padarytas nesant kitų asmenų, t.

Tokia praktika prisideda prie neapykantos nebaudžiamumo ir normalizavimo bei prieštarauja Europos Sąjungos Tarybos pamatiniam sprendimui, kuriuo siekiama užtikrinti, kad už sunkias rasizmo ir ksenofobijos apraiškas būtų baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis kriminalinėmis sankcijomis visoje Europos Sąjungoje.

Išsamių duomenų trūkumas.

 • vaidotas valiukevičius zmona
 • Britų girl juoda vaikinas
 • Jį sunaikino ISIS m.
 • Speed Dating`as (liet. „Greitasis pasimatymas”)
 • Naujienos Archives - Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Administracinės atsakomybės poreikis. Už neapykantos kurstymą internete šiuo metu tokia atsakomybė netaikoma, tačiau jos taikymui pritartų beveik kas antras Lietuvos gyventojas. Akivaizdžiais atvejais, kai asmens tapatybė yra visiškai aiški pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose ir papildomų techninių priemonių nereikia, autorių manymu, administracinė atsakomybė galėtų būti viena iš alternatyvių atsakomybės formų, kovojant su neapykantos kurstymu internete.

Poveikis nukentėjusiųjų gyvenimui ir savijautai. Kokybinio tyrimo metu atlikti interviu su pažeidžiamų bendruomenių atstovais metu patvirtino, kad asmenys, patyrę neapykantos nusikaltimą, jaučiasi pažeminti ir suvaržyti, dažnu atveju ima vengti įvairių susibūrimo vietų, pradeda nepasitikėti aplinka bei žmonėmis. Tyrimo metu taip pat pastebėta, kad neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba paveikia ne tik asmenį, prieš kurį tokios veikos yra nukreiptos, bet ir visą bendruomenę.

Dėl šios priežasties, kaip pastebėjo patys respondentai, įvairios bendruomenės užsiveria nuo visuomenės, taip apsunkinama jų integracija. Teisėsaugos abejingumas.

 1. Žmonės su negalia susiduria su kliūtimis, neleidžiančiomis jiems sklandžiai integruotis į visuomenę.
 2. 19 pažintys 16 metų
 3. Loma linda pažintys
 4. Hanging out su mergina bet ne pažintys
 5. Kaip jūs žinote jei esate pažintys
 6. T. Baranauskas. Karaliai ir „pusantro kilogramo argumentų“ | smartkadras.lt
 7. Išmani teniso turnyrų platforma, jungianti virš 3.
 8. Omanas pažintys internete

Tyrimas atskleidė, kad neapykantos nusikaltimus patyrę pažeidžiamų bendruomenių atstovai daugeliu atveju yra nusivylę teisėsaugos institucijų atsaku į jų patirtą nusikaltimą. Kai kuriais atvejais policijos pareigūnai stokojo jautrumo ir empatijos, buvo linkę kvestionuoti nukentėjusiųjų būseną bei patį nusikaltimo motyvą.

pažinčių svetainė vkontakte

Be to, keletas respondentų skundėsi, kad nebuvo supažindinti su savo teisėmis ir nebuvo informuoti apie tolimesnę proceso eigą. Poreikis pareigūnų mokymams. Nors respondentai pažymėjo, jog kiekvienas pareigūnas apie neapykantos nusikaltimus turi bazinių žinių, praktikoje matyti, kad pasitaiko atvejų, kai į neapykantos nusikaltimus reaguoja bei juos tiria pareigūnai, stokojantys šios srities kompetencijos.

Teisėsaugos pareigūnai nesispecializuoja dirbti su neapykantos nusikaltimais, be to, policijos pareigūnai, priešingai nei prokurorai, neturi galimybės patys pasirinkti kvalifikacijos kėlimo temų.

Dėl šios priežasties būtina apmokyti kuo daugiau reaguojančių ir tyrimus atliekančių pareigūnų bei jautrinti visuomenę. Visuomenės informavimo poreikis. Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa atskleidė, jog 4 iš 10 Lietuvos gyventojų neatpažįsta situacijų, susijusių su neapykantos nusikaltimais ir ar neapykantos kalba, nukreiptų prieš asmenis dėl jų seksualinės orientacijos ir tautybės.

Darytina išvada, jog Lietuvoje būtinos šviečiamosios-informacinės kampanijos apie neapykantos nusikaltimus, jų prevenciją ir pagalbą nukentėjusiems asmenims.

Pateikėme pasiūlymus dėl darbo sąlygų pritaikymo žmonėms su negalia Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė pastabas bei pasiūlymus m. Nors Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja viešojo ir privataus sektoriaus subjektus tinkamai pritaikyti darbo sąlygas žmonėms su negalia, tačiau, kaip pasiūlymuose pažymėjo ŽTSI, projekte siūlomos fizinės american girl tikslas: dating turkijos vaikinas informacinės aplinkos prieinamumo žmonėms su negalia gerinimo priemonės neapima darbo sąlygų pritaikymo žmonių su negalia poreikiams.

Dėl šios priežasties ŽTSI pasiūlė į projektą įtraukti teisinio reglamentavimo tobulinimą, poįstatyminiais aktais numatant konkrečias gaires ir reikalavimus darbdaviams dėl tinkamo darbo sąlygų pritaikymo žmonėms su įvairiomis negaliomis, bei vykdyti šviečiamąsias darbdaviams skirtas priemones, skatinančias pilnavertiškai įgyvendinti šį įpareigojimą.

Taip pat pastebėjome, kad itin trūksta tyrimais paremtų duomenų apie darbo sąlygų pritaikymo žmonėms su negalia faktinį įgyvendinimą Lietuvos darbovietėse. Atsižvelgdami į tai, pastabose pasiūlėme vykdyti tyrimus, identifikuojančius žmonių su negalia poreikius darbo aplinkoje, rinkti duomenis apie tai, kaip šiuo metu Lietuvos darbdaviai įgyvendina įpareigojimą pritaikyti darbo sąlygas, bei vystyti ir įdiegti priežiūros ir kontrolės mechanizmą, reguliariai vertinantį, kaip Lietuvos darbovietėse pritaikomos sąlygos žmonėms su negalia.

Smurtinio ekstremizmo priežastys

Taip pat prie pastabų pridėjome ŽTSI išleistą atmintinę darbdaviams apie tinkamą darbo sąlygų pritaikymą žmonėms su negalia. Tikimės, kad mūsų pasiūlymai prisidės prie atviresnės aplinkos kūrimo, kurioje žmonės su negalia galės lygiaverčiai su visais bei pilnavertiškai dirbti, kilti karjeros laiptais ir profesiškai tobulėti.

Gruodžio 10 d. Konferencijos metu pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio ekspertai, o kiekvienoje sesijoje vyks diskusijos, kuriose dalyvaus teisėsaugos pareigūnai, NVO ir tarptautinių organizacijų atstovai bei pažeidžiamų bendruomenių nariai.

Visą konferencijos programą rasite čia. Konferencija sieksime: Atkreipti valstybės institucijų dėmesį į efektyvaus atsako į neapykantos nusikaltimus būtinybę; Suteikti balsą asmenims, nukentėjusiems nuo neapykantos nusikaltimų; Stiprinti NVO, valstybės institucijų bei suinteresuotų asmenų bendradarbiavimą, siekiant veiksmingiau kovoti su neapykantos nusikaltimais; Skatinti diskusijas apie tikrąją neapykantos nusikaltimų padėtį Lietuvoje, ieškoti galimų sprendimų; Keistis idėjomis bei praktika, kaip kovoti su neapykantos nusikaltimais vietos bendruomenės, bei instituciniu lygmeniu.

Renginio dieną konferenciją galėsite stebėti gyvai Nacionalinio žmogaus teisių forumo svetainėje. Norėdami užduoti klausimus panelistams, turėsite galimybę prisijungti prie diskusijos per specialią nuorodą, kurią rasite renginio puslapyje prie transliacijos.

Konferenciją iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa ir Geros valios fondas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimu, ŽTSI pateikė pasiūlymus dėl Lietuvos prioritetų šios strategijos įgyvendinimo kontekste. ŽTSI tarp prioritetinių sričių išskyrė būtinybę teisiškai sureguliuoti tos pačios lyties asmenų šeimų santykius. Šiuo metu Lietuvoje de facto partnerystėje gyvenantys tos pačios lyties asmenys lieka teisiškai neapsaugoti.

Erasmus+ finansuojami projektai

Iki šiol bandymai įteisinti partnerystės institutą keičiant Civilinio kodekso nuostatas buvo nesėkmingi. Pareiga sureguliuoti tos pačios lyties asmenų šeimų santykius Lietuvai kyla iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatų, kaip jas yra išaiškinęs Europos Žmogaus Teisių Teismas. LGBTQI asmenys yra viena labiausiai neapykantos kurstymo ir neapykantos nusikaltimų paveikiamų visuomenės grupių Lietuvoje, tačiau ikiteisminiai tyrimai ne visuomet būna veiksmingi, o bylos, pasiekusios teismą, ne visuomet išnagrinėjamos tinkamai.

Tai lemia, kad LGBTQI asmenų galimybės kreiptis pagalbos bei ginti savo teises neapykantos kurstymo ir neapykantos nusikaltimų atveju išlieka ribotos. ŽTSI pasiūlė kaip vieną iš Lietuvos prioritetų iškelti šios įstatymo nuostatos panaikinimą bei užtikrinimą, kad ES valstybių narių nacionaliniuose teisės aktuose nebūtų įtvirtinamos LGBTQI asmenis diskriminuojančios nuostatos.

American Girl Doll Spa Day for her Wedding Party - PLAY DOLLS

Pateikėme pastabas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projektui Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė pastabas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamam Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo įstatymo projektui. Pastabose ŽTSI pasiūlė įtraukti į įstatymo taikymo sritį moterų apsaugą nuo smurto prieš moteris, kadangi šiuo metu moterys Lietuvoje lieka silpnai teisiškai apsaugotos nuo fizinio, psichologinio, seksualinio smurto ir persekiojimo ne tik artimoje aplinkoje, bet ir vykdomo nepažįstamų asmenų.

Nauja įstatymo redakcija turėtų numatyti ir platesnes pagalbos tokio smurto atveju teikimo galimybes bei papildomą teisinę apsaugą. Siekiant, kad projekte numatytas Apsaugos nuo smurto orderio institutas atitiktų proporcingumo principą, ŽTSI pasiūlė koreguoti orderio skyrimo sąlygas ir tvarką taip, kad orderis būtų skiriamas atsižvelgiant į pakartotinio smurto, bauginimų ir keršto riziką, o orderio taikymas būtų sankcionuotas apylinkės teismo.

ŽTSI taip pat pasiūlė rinkti statistinius duomenis apie Apsaugos nuo smurto orderio taikymą, kad būtų galima įvertinti šios naujos priemonės efektyvumą smurto artimoje aplinkoje atvejais. Pastabose taip pat siūloma išsaugoti esamą tvarką, kai policija duomenis apie smurto artimoje aplinkoje aukas specializuotos kompleksinės pagalbos centrams perduoda be atskiro nukentėjusio asmens sutikimo.

Tai sudaro prielaidas teikti veiksmingą ir savalaikę specializuotą kompleksinę pagalbą visiems smurtą patyrusiems asmenims. Ką daryti patyrus seksualinį smurtą? Kasmet lapkričio ąją minima Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena. Smurtas prieš moteris — visuomenėje giliai įsišaknijusi socialinė bei visuomenės sveikatos problema. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, bent 1 iš 3 moterų per gyvenimą patiria smurtą savo artimoje aplinkoje.

greito pažintys kendal

Daugelyje mokslinių tyrimų ir straipsnių konstatuojamas faktas, kad moterims viena pavojingiausių vietų pasaulyje yra jų pačių namai, o smurtas dažniausiai patiriamas iš artimiausio žmogaus — sutuoktinio ar gyvenimo partnerio. Visgi pats smurtas Lietuvos visuomenėje vis dar yra suvokiamas siaurai, dažnai pripažįstant tik fizinio smurtavimo apraiškas ir daug rečiau atpažįstant psichologinį, ekonominį ar net seksualinį smurtą, ypač kuomet smurtautojas kartu yra ir nukentėjusios moters gyvenimo partneris.