Tai schema, kurios siūloma laikytis visoms ES narių mokslo bendruomenėms. Matematikams pilnaverčiais yra tik įrodymu pagrįsti teiginiai. Kol to nėra tenka žiūrėti į tai, ką daro kiti.

Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Sielos namai: namų samprata ir vertinimas dvasinėje tradicijoje. Molėtai: Molėtų krašto muziejus, Radvilė Racėnaitė, knygos recenzentai dr. Brigita Speičytė ir dr. Skirmantas Valentas ; Domininko Burbos rec. Šiaurės Atėnai,Nr. Tautosakos darbai,t.

gintaro ir burnell pažintys

Daiva Vaitkevičienė, knygos recenzentai vedologas Vytis Vidūnas ir dr. Vytautas Ališauskas Krosnis mitologijoje. Vilnius: Aidai, Vytis simbolikos požiūriu: Baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname lauke.

gintaro ir burnell pažintys

Ryto ratų ritimai: Pagrindinio kosmologinio modelio rekonstrukcija su etimologiniais priedainiais. Vilnius: Pradai, Literatūra ir menas,Nr. Būdas,Nr. II dalis: orientalistika. I dalis: lituanistika. Sutvėrimas šalčiu. Argi lietuvių dauguma — Tėvynės išdavikai?

Respublika, Laisvė ir vergija.

Alkas, Galiausiai — nubusti. Andrių Konickį išlydint. Kelias — mirties ir pomirtinės būklės įvaizdis. Langas — akis. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros gintaro ir burnell pažintys,t.

Būti mitologu — su širdimi ir iš širdies Daivos Vaitkevičienės pokalbis su Dainiumi Razausku. Pasaulio sutvėrimas mintimi. Naujoji romuva,Nr. Benamystės išgyvenimas ir jo dvasinė prasmė. Nuo kosmologinio vaizdinio prie maginės praktikos ir episteminės metaforos. Neigiamo namų ir tėvynės jausmo metafizinės šaknys. Tikėjimas ir tikrovė.

gintaro ir burnell pažintys

Aukštaitiškas formatas,Nr. Jėzuitai Lietuvoje: Pavliko Morozovo precedentas ir kita. Karalius Mindaugas kalbina Dainių Razauską [I]: senasis tikėjimas, prie kurio laikas grįžti. Sveikiname Dainių Razauską! Kada lietuviui švęsti Meilės dieną?

Vilnius, 2011-12-10

Rinkos aikštė, Geriausia išeitis iš pandeminės katastrofos [Dainių Razauską kalbina Danutė Šepetytė]. Kūnas — sielos drabužis. Kalba ir mitologija: sutverto pasaulio tvora tarp šiapus ir anapus.

Daukanto sutvėrimas. Įkurti ir sutverti: socialinio lygmens kosmogonija. Liaudies kultūra,Nr.

Lietuvos muzikos informacijos centras, Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina. Dievturu Vēstnesis, Nr. Iliuzija: gyvate pasirodęs virvagalis. Dvasinė Perkūno esmė.

Mitiniai vaizdiniai Vytauto V. Iš gyvenimo laumių. Vilnius: Dominicus lituanus, ]. Ko bijo pagonofobai? Seneli Gintautai, apgink mūsų tautą! Lietuvos rytas, Kaip kvailutis rengiasi ginti tėvynę. Pažintys sprendimai akivaizdoje [Dainių Razauską kalbina Dalia Rastenienė].

Nenulenk galvos, mano Tėvyne!

gintaro ir burnell pažintys

Kaip buvo prie sovietų? Būtent šitaip! Intelektualai ir runkeliai. Literatūra, —, t. Medis — motina. Dendromitologinė apybraiža. Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje tradicijoje. Kur vėjas traukia. Pokalbis su mitologu, religijotyrininku, m.

Sveikinam Profesorę! Vėlinės apnuogina būtį. Valstietis, Ar ir TV pavasarį prisikelia kartu su gamta? Ką reiškia gerai gyventi? Lietuvio pasaulėjauta verta antikinės — nesigėdykite, kad esate.

Delfi, Kad būtų blogiau. Basanavičius ne prie ko. Donelaičio Dievas. Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys.

„American Loons“ enciklopedija

Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė. Medis—moteris: ieva, verba, blindė.

smartkadras.lt pažintys - smartkadras.lt

Laisvė būti. Kaukysa ir kaukai. Lietuvos ryto žurnalistai per Kūčias turėtų kaukti.

Radijo laidoje aptarta grėsmingai didėjanti mikroplastiko aplinkoje problematika: šių teršalų poveikis aplinkai, visiems gyviesiems organizmams keliama grėsmė ir priemonės, būtinos taršos mikroplastiku mažinimui, jo surinkimui vandenyse. Taip pat pristatyti neseniai, tarptautinės upių valymo iniciatyvos metu FTMC Aplinkotyros skyriaus mokslininkų atlikto tyrimo, kiek mikroplastiku užterštos Neries, Vilnelės ir Žalesos upės, rezultatai.

Kalėdos reiškė patekimą į mirusiųjų pasaulį. Didžiausias Lietuvos priešas — vidinė išdavystė. Vėjas pučia, kelkim burę [Dainių Razauską kalbina Arūnas Brazauskas]. Veidas,Nr. Aš — vaidila. Apie mitologiją [klausimus uždavė Živilė Filmanavičiūtė].

Filosofija, Gintaro ir burnell pažintys yra dvasinė tikrovė.

Razauskas, Dainius

Išsigydyčiau nuo sielos kančios. Lietuva — tai būdas žiūrėti į pasaulį. Maironis — praamžės tradicijos dainius: §12—14, 20, 29—31, Kalbančios, dainuojančios upės. Maironis — praamžės tradicijos dainius: §38—