Šis kurortas dar gana jaunas ir mažai žinomas, todėl vietiniuose paplūdimiuose nėra gausios minios turistų. Ż aidimai Mergaitems.

Straipsnių rinkinys leidžiamas 1 kartą per metus. Straipsniai recenzuojami ir spausdinami lietuvių, anglų kalbomis. The scientific publication Studies in Modern Society has been published since and it is added to the list of Lithuanian scientific periodical publications and included into the international EBSCO Publishing Education Research Complete and Index Copernicus databases.

The collection of articles is published once a year. All the articles are reviewed and published in Lithuanian and English.

  1. Išsamus Zugdidi žemėlapis - gatvės, namų numeriai, rajonai.
  2. Views: Transcription 1 m.
  3. STUDIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE STUDIES IN MODERN SOCIETY - PDF Free Download
  4. Stilingi drabužiai vaikams iš Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos - Part

Address: Northern Lithuania College Tilžės st. Šis leidinys arba kuri nors jo dalis negali būti dauginami, taisomi ar kitaip platinami be leidėjo sutikimo. All rights of the publication are reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without publisher s permission. Simona Dementaviciene.

Straipsnyje analizuojamas sisteminis požiūris į daugiametį sportininkų rengimą. Tyrime taikyti mokslinės literatūros šaltinių analizės, dokumentų analizės ir apibendrinimo tyrimo metodai.

Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad daugiametis sportininkų rengimas sėkmingas bus tik tuomet, kai bus laikomasi ilgalaikės strategijos ir sportinio rezultato siekiama sistemingai, o ne spontaniškai.

Stipriojo teise neabejojo niekas — nugalėtojų netei­ sė, n e s v a r b u k o k i a kaina b u v o pasiekta p e r g a l ė. A š rūpestingai T a i b u v o katastrofų amžius. N u g r i m z d o užmarštin čiam dangui".

Daugiametis sportininkų rengimas vertinamas kaip sudėtingas procesas, nes jo metu sportininkas vystosi kaip asmenybė, kuri susiduria su įvairiais greitasis pažintys st omer, siekiant sportinio rezultato. Pagrindiniai žodžiai: daugiametis sportininkų rengimas, sportininkų rengimo sistema, didelio meistriškumo sportas. Įvadas Daugiametis sportininkų rengimas suprantamas kaip ilgą laiko tarpą vykstantis procesas, kurio metu parengiamas didelio meistriškumo sportininkas Balyi, Hamilton, Greitasis pažintys st omer tyrėjai atskleidė, kad daugiamečio sportininkų rengimo rezultatas nebūtinai yra didelio meistriškumo sportininkas ir siūlo tai suprasti kaip procesą, trunkantį ilgus metus ir tinkamą visoms amžiaus grupėms ar skirtingo sportinio meistriškumo žmonėms MacPhail et al.

Daugiametis sportininkų rengimas turi tam tikrus būdingus požymius Bailey et al. Svarbiausi požymiai, būdingi daugiamečiam sportininkų rengimui, yra: taikoma treniravimo programa Vilches, ir sportinio rezultato siekimas Stambulova et al.

tom sturridge istorija greitasis pažintys tempe

Didelio meistriškumo sportininkas Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje suprantamas kaip sportininkas, kurio ugdymas vyksta sudarant specialias sąlygas rezultatams pasiekti. Tai gebėjimas pakelti tokius pratybų ir varžybų krūvius, kurie leistų įgyti fizinį, techninį, taktinį ir psichologinį parengtumą, reikalingą siekiant pačių geriausių sporto rezultatų Lietuvos Respublikos Kūno Kultūros ir Sporto įstatymo pakeitimo įstatymas, Šiuolaikinė rinka verčia sportą taikytis prie naujų sąlygų, kurias sąlygoja politiniai sprendimai ir auganti konkurencija sportininkų tarpe Green, Oakley, Kiekviena valstybė ieško naujų būdų, kaip pasiekti aukščiausių sportinių rezultatų tarptautinėse arenose, o ypatingai olimpinėse žaidynėse De Bosscher et al.

Uploaded by

Deja, kol kas nėra vienintelės taisyklės, kaip sėkmingai valdyti didelio meistriškumo sportininkų rengimo procesus. Manoma, kad priklausomai nuo šalies dydžio, skiriasi didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemų homogeniškumas ir heterogeniškumas De Bosscher et al. Šiandien sportininkų rengimo sistemos yra orientuotos į didelio meistriškumo sportininko rengimą, kuris gali pasiekti aukščiausių sportinių rezultatų tarptautinėse arenose.

To pasekoje, formuojamos sporto sistemos, orientuotos į sporto renginius Chin, Green, ir aukščiausius rezultatus Bullock et al.

sąrašas visų pažintys realybės šou pažintys martin d 18

Daugiametis sportininkų rengimas trunka ilgus metus ir yra suprantamas kaip procesas. Šiuo atveju atsiranda mokslinė problema kaip sistemiškai valdyti daugiametį sportininkių rengimą ir kryptingai siekti numatytų aukščiausių sportinių rezultatų? Tyrimo objektas didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos. Tyrimo tikslas atskleisti sisteminį požiūrį į daugiametį sportininkų rengimą.

Tyrimo tikslui pasiekti iškelti sekantys uždaviniai: 1 apžvelgti istorines prielaidas daugiamečiam sportininkų rengimui; 2 apibūdinti daugiamečio sportininkų rengimo sistemos principus; 3 atskleisti ir palyginti sportininkų rengimo sistemas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kinijoje ir Europos Sąjungoje.

Taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių, dokumentų analizė ir apibendrinimo metodai, siekiant atskleisti sisteminį požiūrį į daugiametį sportininkų rengimą.

pažintys moteris su hsv 2 yra uolų vis pažintys zuly

Tyrimo apribojimai: šiame straipsnyje aptariama sportininkų daugiamečio rengimo koncepcija apsiriboja olimpinėmis sporto šakomis. Istorinės prielaidos daugiamečiam sportininkų rengimui Daugelį metų vykstantis sportininkų rengimas vainikuojamas olimpinėse žaidynėse Green, Oakley, Olimpinės žaidynės svarbiausias sporto renginys sportininkui, siekiančiam pripažinimo visame pasaulyje.

Olimpinės žaidynės pritraukia labai daug žiūrovų ir vis daugiau sportininkų. Daugumai 9 10 šalių olimpinės žaidynės tapo politiniu įrankiu ir pajamų šaltiniu.

Žvelgiant į olimpinių žaidynių istoriją, galime matyti, kad dauguma šalių tam skiria ypatingą dėmesį Holt, Daugiametis sportininkų rengimas suaktyvėjo po metais įvykusių vasaros olimpinių žaidynių Helsinkyje, Suomijoje Maximize online pažintys profilį, Oakley, Sovietų Sąjungos sportininkai Helsinkio olimpinėse žaidynėse iškovojo 71 apdovanojimą 22 aukso, 30 sidabro ir 19 bronzos medaliųo tai įrodė sėkmingą sportininkų rengimo sistemą Green, Oakley, Šios olimpinės žaidynės laikomos nauja Rytų bloko sporto sistemos dominavimo pasaulyje pradžia Green, Oakley Mokslininkai įrodė, kad Rytų Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sportininkų rengimas apėmė tam tikrus specifinius bruožus: centralizuotą kontrolę, technologinį rengimą, medicininį rengimą įskaitant dopingą ir ideologijos sklaidą Green, Oakley, Kinija sportininkų rengimo sistemoje akcentuoja karinės ideologijos svarbą Chin, Green, Tokia sportininkų rengimo sistema buvo veiksminga atsižvelgiant į rezultatus olimpinėse žaidynėse, tačiau buvo pamirštamas sportininko kaip asmenybės ugdymas.

Sovietų Sąjungos įtaka didelio meistriškumo sportininkų rengimui buvo juntama ne tik Europoje, bet ir Kinijoje.

Nukreipimus čia:

Kinijos valdžios buvo nutarta, kad Kinijos sporto politika ir sistema turi remtis Sovietų Sąjungos pavyzdžiu Green, Oakley ; Chin, Green, Vertinant tai, kad m.

Sovietų Sąjungos karinės pajėgos užėmė dalį centrinės ir rytų Europos, pasikeitė politinės įtakos pusiausvyra Arnaud, Riordan, Šiandien, Sovietų Sąjungos sportininkų rengimo sistema Europoje jau yra žlugusi, tačiau Kinija, Kuba ir Šiaurės Korėja dar vadovaujasi šios sistemos elementais, kurie taip pat aptinkami Albanijoje, Vietname ir Kambodžoje. Svarbu pažymėti tai, kad Sovietų Sąjungos ir Rytų Vokietijos sporto sistema ne tik konkuravo su Vakarų Vokietijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sporto sistemomis, bet ir bandė įrodyti komunizmo sistemos pranašumus prieš kapitalistines valstybes Arnaud, Riordan, Kinijos didelio meistriškumo sportininkų greitasis pažintys st omer jau daugelį metų remiasi natūralios atrankos principais Chin, Green,kuomet surenkama daug vaikų ir atrenkami tik patys stipriausi ir ištvermingiausi.

Krasilshchikov nuomone, tokia sporto sistema įmanoma tik turint didelį gyventojų skaičių, todėl remiantis šalies gyventojų skaičiumi, galima numanyti, kokia sportininkų rengimo programa buvo taikoma. Pagal Green ir Oakleyšalies sėkmingą dalyvavimą olimpinėse žaidynėse galima nusakyti ne tik pagal iškovotų olimpinių medalių skaičių, bet ir pagal olimpinių medalių skaičių, tenkantį milijonui greitasis pažintys st omer.

Šiuo metu Kinijos Liaudies Respublika olimpinėse žaidynėse pagal medalių skaičių pirmauja jau kelias olimpines žaidynes iš eilės žr.

Kai kurių šalių užimta vieta olimpinėse žaidynėse m. Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis olimpinės statistikos duomenų baze - Olimpinėse žaidynėse metais dalyvaus daugiau nei valstybių.

Jų metu visi tarptautiniai nesutarimai ir geopolitiniai ginčai bus pakeičiami sportu. Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų apie 10 pastarųjų olimpinių žaidynių rezultatus, galima pastebėti keletą dalykų: Medalių infliacija. Prieš 40 metų buvo išdalinami vasaros olimpinių žaidynių medalių metais šis skaičius išaugo iki Taip nutiko dėl olimpinių rungčių greitasis pažintys st omer didėjimo nuo 21 metais iki 28 metais.

Geografinė padėtis

Per pastaruosius 40 metų buvo išdalinti apie medalių, į juos pretendavo sportininkų. Apytiksliai 9 procentai visų sportininkų gavo medalius. Daugiau šalių laimi medalius metais buvo 86 šalys, kurios mažiausiai laimėjo 1 medalį per vasaros olimpines žaidynes Pekine m.

Maži dalykai daro didelę įtaką!

Sportininkų rengimo sistemos principai Didelio meistriškumo sportininkų parengimui sudaromos programos Balyi, Hamilton,kurių dėka atrenkami talentingi vaikai, turintys potencialą tapti elitiniais sportininkais De Bosscher et al. Nauji sporto vadybos iššūkiai turės spręsti uždavinius, kaip sėkmingai valdyti organizacijų efektyvumą ir lyderystės procesus, kurie turės prisitaikyti prie didelio meistriškumo sportininkų rengimo programų Balyi et al.

eismo warden pažintys surrey pažintys renginiai

Ankstesnės didelio meistriškumo sportininkų rengimo programos buvo paremtos Rytų Vokietijos ir Tarybų Sąjungos sukurtais modeliais Green, Oakley,bet vykstant sporto komercializacijai jos keitėsi ir prisitaikė prie naujų rinkos sąlygų, todėl atsirado poreikis ieškoti naujų sporto sistemų sprendimų Chelladurai, Šiuo metu mokslinėje literatūroje aptinkame skirtingą būtiniausių elementų skaičių, reikalingą sėkmingam daugiamečio sportininkų rengimo organizavimui Green, Oakley, ; Böhlke, Robinson, Didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos įgavo naujų makro, mikro ir mezo lygio elementų De Bosscher et al.

Chelladurai nuomone, sėkmingam sporto organizacijų efektyvumui pasiekti būtina taikyti daugialypius modelius ir atskirti sportą kaip malonumo siekimą ir sportą kaip tobulumo siekimą. Dauguma tyrėjų De Bosscher et al.

Arskis F N - Periklis | PDF

Pagal De Bosscher ir kt. Sportininkų rengimas Europos Sąjungoje Sportas Europos Sąjungoje ES suprantamas kaip svarbus reiškinys, kuris mažina nusikalstamumą ir netoleranciją European Commission, Sportininkų rengimas Europos Sąjungoje remiasi piramidine struktūra, kurioje dominuoja vertikali integracija, leidžianti liuteronų pažintys internete sportinių rezultatų siekti nuosekliai nuo klubinės sporto veiklos iki nacionalinio ar tarptautinio lygio Parrish, ES propaguoja fizinį aktyvumą, skleisdama ir skatindama valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių gerąją patirtį.

Bendrasis Europos Sąjungos sporto politikos tikslas, susijęs su fiziniu aktyvumu, turėtų būti visų visuomenės sluoksnių įtraukimas į kokybišką sportinę veiklą Eurobarometer, Galima teigti, kad Europos Sąjungos politikoje daugiametis sportininkų rengimas labiau akcentuojamas kaip sveikatinimo priemonė, o ne didelio meistriškumo sportininko parengimo rezultatas MacPhail et al.

Europos Sąjungoje populiariausia sporto šaka futbolas Brown, Futbolas kaip populiariausia sporto šaka įvardijama Ispanijoje, Vokietijoje, Italijoje.

greitai pažinčių programos užsiregistruoti pažintys

Žinoma, Europos sportas neapsiriboja tik futbolu. Čia taip pat labai populiarus krepšinis ir tenisas European Commission, Europos Sąjungoje kol kas nėra politinių įrankių ir galimybių vieningam daugiamečio sportininkų rengimo sistemos integralumui.

Tai vyksta dėl kelių priežasčių pirmiausia, vieningos sporto politikos nebuvimas Henry, Atskiros Europos Sąjungos šalys-narės turi vieningą fizinio aktyvumo strategiją ar iniciatyvą European Commission,tačiau, deja, yra narių, kurios dar nėra parengusios vieningų sportininkų sistemai būdingų principų.

Pagirtina, kad šalys-narės sutaria, jog būtina skatinti didelio meistriškumo sportininkus, suteikiant jiems dvigubos karjeros galimybes Ryba et al. Dvigubos karjeros galimybės leidžia didelio meistriškumo sportininkui siekti aukščiausių sportinių rezultatų ir, tuo pačiu, studijuoti universitete. Europos Sąjungos vieningos sporto politikos trūkumus galime įvardinti dėl kelių priežasčių tai kultūros ir tradicijų skirtumai, skirtingas ekonominės integracijos lygis, sporto politikos skirtumai, prioritetinių sporto šakų skirtumai.